Breuksteen van Sagrex Beez beschermt Ameland tegen hoog water

In opdracht van Wetterskip Fryslân (Waterschap Friesland) wordt de Waddenzeedijk op Ameland (NL) verbeterd. De dijkbekleding wordt over een lengte van 16,5 km versterkt en met zo’n 35 cm verhoogd. Op die manier voldoet de dijk aan de wettelijke veiligheidseisen en biedt hij de komende 50 jaar bescherming tegen hoog water.

De voorbije maanden werd de bestaande steenconstructie verbreed en de onderkant van de zeedijk versterkt met breuksteen. Sagrex leverde via Roxx International B.V vanuit de groeve in Beez circa 50.000 ton breuksteen 10/60kg. De werken, die voltooid zullen zijn eind 2017, worden uitgevoerd door de aannemerscombinatie Van den Herik en Jansma die ook bijgaande reportage publiceerde.

Ameland
Nederland