Asfalt

Er bestaan verschillende soorten asfaltmengsels, die van elkaar verschillen qua samenstelling.
Afhankelijk van de functie en plaats van het asfaltmengsel in de totale wegopbouw biedt Sagrex een aangepast productengamma.