Certificaat CO2-emissies

Sagrex Nederland heeft in september 2013 het certificaat voor haar Carbon Footprint behaald. De scope van deze CO₂-emissie-inventaris is gedefinieerd als scope 1 & 2 volgens de CO₂-Prestatieladder.

De locaties van Sagrex in Amsterdam, Deest en Den Bosch beschikken over het certificaat. Hierdoor werd een belangrijke eerste stap gezet in het voldoen van een klantbehoefte, namelijk inzicht hebben wat de uitstoot van CO₂ betreft. Klanten kunnen vervolgens de gecertificeerde CO₂-emissie voor grondstoffen die Sagrex levert, gebruiken in de berekeningen voor hun afnemers. Het behalen van dit certificaat draagt tot slot ook bij aan de voorbereiding voor het behalen van het ISO 14001-certificaat.

Downloads