Duurzaamheid

Het duurzaam beheer van onze activiteiten is een volwaardig onderdeel van onze strategie. Naar het voorbeeld van de HeidelbergCement Groep voeren we een beleid van duurzame ontwikkeling dat gericht is op een juist evenwicht tussen de dimensies samenleving, milieu en economie. Deze 3 dimensies zijn immers onmisbaar voor het voortbestaan van onze onderneming.

Onze bijdrage tot duurzame ontwikkeling
  • We geven voorrang aan het welzijn en aan de veiligheid van ons personeel door gebruik te maken van de expertise op het vlak van preventie van de verschillende groeves die samen onze entiteit vormen.
  • We creëren de toegevoegde waarde van onze activiteit. We ondersteunen de bouwsector door aan die sector één van zijn voornaamste grondstoffen te leveren.
  • We valoriseren onze minerale rijkdommen op efficiënte en spaarzame wijze (gebruik van dekklei voor baksteen- en cementproductie en van ons verwerkt slib in de landbouw).
  • We ontginnen de rijkdom van onze ondergrond in plaats van grondstoffen in te voeren, daar de gevolgen daarvan voor het milieu (CO2) funest zijn.
  • We zien toe op de sanering van onze groeven door gebruik te maken van vernieuwende technieken (cf. Tellier en het vervoer via water van dekgrond voor de herinrichting van de oude groeve van Perlonjour).
  • We leveren inspanningen om het milieu binnen en rond onze productiesites te beschermen en te verbeteren.
  • We dragen bij tot de uitbreiding van de biodiversiteit tijdens en na het beëindigen van onze ontginningsactiviteiten.
  • We controleren ons verbruik van water en energie met de bedoeling dit verbruik te verminderen.
  • We spannen ons in om de logistieke activiteiten te optimaliseren door het vervoer van onze grondstoffen via water- en spoorwegen te bevorderen.