Grond, klei en leem

Sagrex stelt voor: teelaarde en aanaardingsgrond.

Sagrex beschikt eveneens over verschillende soorten leem en klei voor verschillende toepassingen:

  • Openbare werken;
  • Dichting;
  • Keramische nijverheid;
  • Andere industriële toepassingen

Voor al deze producten verzorgt Sagrex de handling, het transport en aangepaste dienstverlening in functie van de vraag van de klant. Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met onze Special Products Business Manager.