Kwaliteit, veiligheid en milieu

Onze kwaliteits-, veiligheids- en milieudoelstellingen (KVM)
  • De permanente tevredenheid van onze klanten garanderen door te luisteren naar hun behoeften en door de kwaliteit van onze producten en diensten: onze klanten voorzien van producten die aan hun eisen voldoen binnen de overeengekomen termijn.
  • De valorisatie en de ontwikkeling van de bevoegdheden van onze medewerkers waarborgen en te waken over hun veiligheid en welzijn op het werk.
  • Het produceren en leveren van producten op een duurzame manier door een goed beheer van onze natuurlijke rijkdommen, onze productieprocessen, onze leveringsmodaliteiten en de herinrichting van onze sites, waardoor onze activiteiten zo goed mogelijk in hun lokale omgeving worden geïntegreerd.
  • Iedereen binnen het bedrijf verantwoordelijk stellen voor de voortdurende verbetering in al deze domeinen.

Downloads