Kwaliteit, veiligheid en milieu

Onze doelstellingen inzake Kwaliteit, Veiligheid en Milieu (KVM)
  • De valorisatie en de ontwikkeling van de bevoegdheden van onze medewerkers waarborgen, wakend over hun veiligheid en welzijn op het werk, en hun actieve deelname aan het verbeteren van hun eigen veiligheid en die van onze onderaannemers aanmoedigen.
  • De permanente tevredenheid van onze klanten garanderen door te luisteren naar hun behoeften en door de kwaliteit van onze producten en diensten die we leveren: onze klanten voorzien van producten die aan hun eisen voldoen binnen de overeengekomen termijn.
  • Op een duurzame manier produceren door een goed beheer van onze natuurlijke rijkdommen, onze productieprocessen, door het milieu te beschermen, elke vorm van verontreiniging te vermijden en de herinrichting van onze sites, waardoor onze activiteiten zo goed mogelijk in hun lokale omgeving worden geïntegreerd.
  • Iedereen binnen het bedrijf verantwoordelijk stellen voor de voortdurende verbetering in al deze domeinen.