Nuttige links

Granulatenindustrie

BELBAG vzw    

Belgische federatie van grind en zand.                               www.belbag.be
FediexVerbond van ontginnings- en veredelingsbedrijven van onbrandbare gesteenten.www.fediex.be
ImporgrasaVereniging der grind- en zandinvoerders.www.imporgrasa.be
Aanverwante sectoren
BetonplatformBetonplatform omvat: BELBAG vzw, FEBE, FEBELCEM, Fipah, FSBP, de Belgische Betongroepering en Imporgrasa. www.infobeton.be
FEBEFederatie van de betonindustrie.www.febe.be
FEBELCEMFederatie van de Belgische cementindustrie.www.febelcem.be
FedBetonBelgische federatie voor stortklaar beton.www.fedbeton.be
FipahFederatie van producenten en invoerders van hulpstoffen en additieven voor vloeispecie, mortel en beton.www.fipah.be
Studie en onderzoek
AWVAgentschap Wegen en Verkeerwww.wegenenverkeer.be

BBG

Belgische betongroepering.www.gbb-bbg.be
CRIC-OCCNNationaal centrum voor wetenschappelijk en technisch onderzoek der cementnijverheid.www.cric.be
MOWMobiliteit en Openbare Werkenwww.departement-mow.vlaanderen.be
OCWOpzoekingscentrum voor de wegenbouw.www.brrc.be
SPWService Public de Walloniewww.wallonie.be
WTCBWetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf.www.wtcb.be
Certificatie en normalisatie

BCCA

Belgian Construction Certification Association.www.bcca.be
BE-CERTDienstverlening op het vlak van certificering, inspectie en controle van uitrusting.www.be-cert.be
BELCERTAccreditaties van certificeringorganismen en milieuverificateuren.www.certibel.be
BUtgbBelgische unie voor de technische goedkeuring in de bouw.www.butgb.be
COPROOnpartijdige controle-instelling voor de bouwsector.www.copro.eu
NBNBureau voor normalisatie.www.nbn.be
ProbetonBeheersorganisme voor de controle van betonproducten.www.probeton.be
SECOTechnisch Controlebureau voor het Bouwwezen.www.seco.be
Partnerschap

Rewinn    

 

Rewinn verwerkt restbeton, bouw- en slooppuin tot hoogwaardige betongranulaten en granulaten voor de wegenbouw. Daarnaast levert Rewinn primaire bouwstoffen, zoals zand en grind, en verzorgt Rewinn het transport ervan. Rewinn is een samenwerking tussen Sagrex en de Theo Pouw Groep.            

www.rewinn.nl