14. april 2017

Heropening van de groeve Bossimé door CBR - Sagrex: vergunning verkregen

CBR - Sagrex heeft vandaag van de "SPW Département Permis et Autorisations" de unieke uitbatingsvergunning verkregen om de werking groeve van Bossimé terug op te starten.

Afgelopen maand september heeft CBR - Sagrex de aanvraag tot het verkrijgen van de vergunning, eerder reeds ingediend in 2010, opnieuw ingediend. Ditmaal met bijkomende informatie aan het oorspronkelijke dossier. Deze bijkomende informatie had tot doel te antwoorden op eerder door de overheid gestelde gestelde vragen (2010). Deze informatie moest hen in staat stellen beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van alle betrokken partijen.

De directie van CBR - Sagrex is blij dat de Administratie de aangebrachte verbeteringen aan het dossier wist te waarderen, met als gevolg dat de uitbatingsvergunning werd afgeleverd. De firma CBR - Sagrex wenst over te gaan tot een snelle uitvoering van dit project in het kader van een permanente dialoog met de overheden en omwonenden om zo tot een uitbating te komen in harmonie met de omgeving van de groeve.

Met de heropening van de groeve van Bossimé, wil CBR - Sagrex de extractie van granulaten in de regio Namen veiligstellen. De firma baat er momenteel de groeve van Beez uit. De uitbating van deze groeve met een jaarlijkse capaciteit van 1,6 miljoen ton kalksteen zal tegen 2022 eindigen. De heropening van de naburige groeve zal er voor zorgen dat deze belangrijke economische activiteit blijft voortbestaan en zullen alzo een 110-tal arbeidsplaatsen, directe en indirecte, in de regio gevrijwaard blijven.         

In het kader van transparante communicatie, heeft CBR - Sagrex een informatieve website opgericht www.carrierebossime.be. Vragen en opmerkingen kunnen gestuurd worden naar info@sagrex.be.

Perscontact

Brigitta De Raes
Communication Manager HeidelbergCement Benelux
Mob : 0475 96 04 77
brigitta.deraes@heidelbergcement.com