Privacyverklaring

Laatste bewerking: februari 2019

Bescherming van uw persoonsgegevens

Cimenteries CBR Cementbedrijven (voor België) en SAGREX (voor Nederland) (“wij”, “het bedrijf”) en onze Groep (HeidelbergCement AG) nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. We staan ervoor in dat de persoonsgegevens die door ons worden bewaard, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en online identificator.

Doel van deze privacyverklaring

Dit document beschrijft i) de soorten gegevens die wij over u verzamelen; ii) waar we de gegevens vandaan krijgen; iii) hoe we de gegevens, die we over u verzamelen, gebruiken, iv) hoe lang we uw gegevens bewaren; v) aan wie we deze informatie mogen verstrekken; en vi) uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we over u verzamelen wanneer u:

 • een klant, leverancier, verkoper, andere zakelijke of professionele belanghebbende bent
  U neemt goederen of diensten bij ons af; u levert diensten of goederen aan ons (en u bent, bijvoorbeeld, een eenmanszaak of vennootschap, of u levert diensten of goederen namens uw werkgever/aannemer);
 • onze nieuwsbrieven en andere promotie- of marketinginformatie ontvangt;
 • op een van onze vacatures solliciteert;
 • een van onze locaties of faciliteiten bezoekt;
 • onze klantenservice belt of erdoor wordt gebeld;
 • een van onze websites gebruikt; of
 • een van onze toepassingen gebruikt.

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via DPC-Bene@heidelbergcement.com.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Ten behoeve van deze privacyverklaring zijn de verwerkingsverantwoordelijken CBR Cementbedrijven N.V., statutair gezeteld aan Boulevard de France 3-5, 1420 Braine-l’Alleud, België, geregistreerd onder handelsnummer 0400.465.290 (voor België); en SAGREX B.V., statutair gezeteld aan Pettelaarpark 30 te (5216 PD) ’s-Hertogenbosch, Nederland, geregistreerd onder handelsnummer 17240560 (voor Nederland).

Als u een klant, leverancier, verkoper, andere zakelijke of professionele belanghebbende bent

We verwerken persoonsgegevens over de contactpersonen van onze klanten, leveranciers, verkopers, andere zakelijke of professionele belanghebbenden (bijvoorbeeld architecten, ondernemers).

Soorten persoonsgegevens die we verzamelen

We verzamelen de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens​
  Voor- en achternaam, handtekening, burgerlijke staat van de contactpersonen van onze klanten, leveranciers, verkopers, andere zakelijke of professionele belanghebbenden (bijvoorbeeld architecten, ondernemers);
 • Contactgegevens
  Telefoonnummer, e-mailadres, (fysiek) adres (indien van toepassing) en taal van deze contactpersonen;
 • Financiële gegevens
  Bankgegevens, kostenplaats vereist voor facturering of betaling, kredietstatus;
 • Andere bedrijfsgegevens
  Zoals bedrijfsnaam of functie;
 • Zakelijke interesses
  Eerder afgenomen producten en diensten van HeidelbergCement of producten en/of diensten die binnen uw interessegebied liggen; en
 • Meningen over onze producten en diensten (bijvoorbeeld klantenonderzoek) om de diensten en relaties van onze klanten te verbeteren.

Bronnen van de persoonsgegevens die we verzamelen

We verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u als individu:

 • goederen of diensten van ons afneemt;
 • goederen of diensten aan ons levert;
 • door uw werkgever bent aangewezen als onze contactpersoon met als doel voorstellen in te dienen, opdrachten van klanten te beheren, te factureren of (voor bedrijven die diensten aan ons leveren) voor het beheer van de dienstenrelatie en het betalen van facturen;
 • ons registratieformulier of een ander formulier hebt ingevuld of u hebt aangemeld voor onze mailinglijst; of
 • op enige andere wijze uw contactgegevens of andere persoonsgegevens aan ons of een van onze medewerkers hebt gegeven.

Persoonsgegevens kunnen ook worden verkregen uit gepubliceerde bronnen (bijvoorbeeld Kamer van Koophandel, om bijvoorbeeld tekeningsbevoegdheden te bevestigen, sociale media enz.) en van aan ons gelieerde ondernemingen.

Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor zover deze relevant zijn voor het leveren van of om u te informeren over onze producten of diensten, of om op andere manieren zaken met u te doen (bijvoorbeeld het afnemen van goederen of diensten van onze leveranciers).

We verwerken uw persoonsgegevens om:

 • onze producten of diensten aan onze klanten te leveren
  Om bestellingen te verwerken en uit te voeren, om betalingen te verwerken, om uw bestellingen te leveren, om te communiceren over uw aankopen en om u gerelateerde klantenservice te bieden;
 • klanten, potentiële klanten en zakelijke leads te informeren over onze nieuwe producten, diensten of evenementen
  Bijvoorbeeld updates, aankondigingen van nieuwe producten, speciale aanbiedingen, om u uitnodigingen voor onze evenementen te sturen;
 • onze leveranciers (tenderproces) te selecteren, onze leveranciers en dienstverleners te instrueren en te betalen voor hun diensten
 • te corresponderen met onze zakelijke of professionele contacten (bijvoorbeeld ondernemers, architecten, beroepsorganisaties)
 • te reageren op vragen en te voldoen aan verzoeken van onze klanten, zakelijke of professionele contacten
  Bijvoorbeeld door nieuwsbrieven te versturen of gerichte informatie over onze producten of diensten te verstrekken;
 • administratieve informatie te versturen
  Bijvoorbeeld met betrekking tot wijzigingen in onze algemene voorwaarden of ons beleid;
 • om deel te nemen aan onze enquêtes, speciale aanbiedingen, prijsvragen en om deze activiteiten te beheren
 • voor andere zakelijke doeleinden
  Bijvoorbeeld het analyseren en managen van onze activiteiten, marktonderzoek, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren van onze diensten en producten, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes, het meten van klanttevredenheid en het bieden van klantenservice;
 • als we geloven dat dit noodzakelijk of passend is:
  Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld economische en handelssancties), om de kredietstatus te controleren, om te reageren op verzoeken van openbare- en overheidsinstanties, om onze algemene voorwaarden na te leven, om onze activiteiten of die van aan ons gelieerde ondernemingen te beschermen, om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van aan onze gelieerde ondernemingen, u of anderen te beschermen en om ons in staat te stellen een beroep te doen op beschikbare rechtsmiddelen of de schade die we mogelijk oplopen, te beperken.

De bovenstaande verwerkingsactiviteiten zijn nodig om (i) een contract met u aan te gaan; (ii) een contract met u uit te voeren (om diensten of producten te leveren of te ontvangen); (iii) onze legitieme zakelijke belangen te behartigen (bijvoorbeeld door u meer informatie te geven over onze diensten en producten, de tevredenheid van klanten te meten, onze producten en diensten te verbeteren); of (iv) te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Als u ons uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken en deze nodig zijn om (i) een contract met u aan te gaan; (ii) een contract met u uit te voeren; (iii) u meer informatie over onze diensten en producten te verstrekken of anderszins zaken met u te doen; of (iv) aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, dan kunnen we geen contract met u aangaan, u de gevraagde informatie, diensten of producten niet verstrekken of deze van u ontvangen, of zaken met u doen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens voor de periode die nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken: 

 • zolang u een klant, een dienstverlener, een zakelijke of professionele belanghebbende bent; of
 • voor de duur van de wettelijke verjaringstermijn om een vordering of juridische procedure in te stellen; of
 • langer als dit wettelijk vereist of toegestaan is (bijvoorbeeld op grond van de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid, of in geval van een geschil).
Als u onze nieuwsbrieven en andere promotie- of marketinginformatie ontvangt

Als u een klant, potentiële klant of zakelijke lead bent (bijvoorbeeld architecten, ondernemers), gebruiken wij uw persoonsgegevens om u een betere klantervaring te bieden of om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten.

Soorten persoonsgegevens die we verzamelen

We verzamelen de volgende soorten gegevens:

 • Uw basisidentificatie en contactgegevens
  Uw voor- en achternaam, uw bedrijfsnaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsadres, taal;
 • Informatie over uw klantrelatie met ons
  We verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u onze producten en diensten afneemt, zoals uw eerdere aankopen, productvoorkeuren, informatie over onze evenementen waaraan u hebt deelgenomen en de feedback die u ons hebt gegeven.

Bronnen van de persoonsgegevens die we verzamelen

Wij verzamelen de informatie rechtstreeks van u wanneer u onze diensten gebruikt of onze producten afneemt, of wanneer u zich registreert voor een van onze evenementen.

Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten, onze speciale aanbiedingen en evenementen die volgens ons interessant voor u zijn. Wij sturen u onze nieuwsbrieven en promotie- of marketinginformatie per post of e-mail.

Als u een klant bent, hebben wij een legitiem zakelijk belang om u specifieke marketinginformatie te verstrekken over onze producten en diensten, onze speciale aanbiedingen en evenementen die volgens ons interessant voor u zijn.

Als u een potentiële klant of zakelijke lead bent, sturen wij u specifieke marketinginformatie over onze producten en diensten, onze speciale aanbiedingen en evenementen zodra we daar uw toestemming voor hebben verkregen (opt-in).

U kunt uw toestemming voor deze e-marketing gemakkelijk intrekken (opt-out) door op de link “Unsubscribe/Afmelden“ onderaan elke marketingmail te klikken.

U kunt zich ook afmelden (opt-out) voor onze nieuwsbrieven die per post worden verzonden door contact met ons op te nemen via marketing@cbr.be (voor België) en marketing@enci.nl (voor Nederland).

U kunt uw persoonlijke voorkeuren wijzigen door op de onderstaande link te klikken.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens voor het verstrekken van onze nieuwsbrieven en andere promotionele of marketingdoeleinden zolang u deze informatie van ons wilt ontvangen. Als u besluit om u af te melden of uw toestemming voor onze nieuwsbrieven en andere promotie- of marketinginformatie wilt intrekken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel gebruiken. Het is echter mogelijk dat we uw persoonsgegevens voor een ander doel moeten bewaren (bijvoorbeeld om onze klantrelatie uit te voeren).

Als u voor een vacature solliciteert

Soorten persoonsgegevens die we verzamelen

Wanneer u voor een van onze vacatures solliciteert, verwerken wij enkele persoonsgegevens over u die nodig zijn om uw sollicitatie af te handelen. Dit zijn onder andere:

 • Uw naam, adres- en contactgegevens, inclusief e-mailadres en telefoonnummer;
 • Details over uw opleiding of kwalificaties, vaardigheden (‘soft/hard skills’) en persoonlijkheid, ervaring en arbeidsverleden;
 • Informatie over uw huidige inkomen, inclusief aanspraken op uitkeringen;
 • Kopie van het rijbewijs voor specifieke functies waar dergelijke informatie voor nodig is (bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur); en
 • Informatie over uw recht om in Nederland te werken.

Bronnen van de persoonsgegevens die we verzamelen

We verzamelen deze informatie op verschillende manieren.

De persoonsgegevens die we verwerken, worden voornamelijk rechtstreeks door u aan ons verstrekt via uw sollicitatiebrief, cv of verzameld via gesprekken of andere beoordelingsmethoden.

In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens uit andere bronnen verzamelen, zoals referenties van vorige werkgevers, uitzend- en wervingsbureaus, openbare instanties, scholen, publiek toegankelijke informatiebronnen als internet of openbare sociale media-profielen.

Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens om:

 • op uw verzoek actie te ondernemen met betrekking tot uw sollicitatie of om een contract met u aan te gaan als u de baan hebt gekregen;
 • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijv. om te controleren of een kandidaat in Nederland mag werken, of om te voldoen aan wetgeving inzake economische en handelssancties;
 • om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen, bijvoorbeeld om de geschiktheid van een kandidaat voor een functie te beoordelen en te bevestigen en dit vast te leggen; om te beslissen aan wie een baan wordt aangeboden of om te reageren op en ons te verdedigen tegen juridische procedures; om wervingsstatistieken te controleren, bijvoorbeeld de effectiviteit van ons wervingsproces; of
 • wanneer we daarvoor uw toestemming hebben verkregen, d.w.z. wanneer we een sollicitatie van een niet-succesvolle kandidaat willen bewaren omdat we die toch beschouwen als een interessante persoon voor toekomstige vacatures, of wanneer dit relevant is om contact op te nemen met eerdere werkgevers om referenties te controleren. 

Als u ons uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken om uw sollicitatie in behandeling te nemen, kunnen we i) uw sollicitatie niet in behandeling nemen; ii) geen contract aangaan met succesvolle sollicitanten; iii) niet voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; of iv) onze legitieme zakelijke belangen niet behartigen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Als uw sollicitatie niet succesvol is, bewaren we uw persoonsgegevens nog 3 maanden na afloop van het wervingsproces om ons te kunnen verdedigen tegen eventuele juridische procedures.

We vragen u ook of u ermee instemt dat we uw persoonsgegevens bewaren voor toekomstige vacatures. In een dergelijk geval zullen wij uw gegevens nog 12 maanden na het einde van het wervingsproces voor een dergelijk doel bewaren.

Aan het einde van die periode of als u uw toestemming voor andere vacatures intrekt, worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Als uw sollicitatie succesvol is, worden persoonsgegevens die tijdens het wervingsproces zijn verzameld, overgedragen aan uw personeelsdossier (elektronisch en op papier) en bewaard voor de duur van uw dienstverband. Hoe lang uw gegevens worden bewaard, wordt aan u meegedeeld in een andere privacyverklaring (voor personeel).

Als u een van onze locaties of faciliteiten bezoekt

Soorten persoonsgegevens die we verzamelen

Videobewaking en andere vormen van (beeld)registratie

Op onze locaties en faciliteiten vindt videobewaking en andere beeldregistratie plaats. Uw afbeelding kan daarom worden vastgelegd wanneer u een van onze locaties of faciliteiten bezoekt. De gebruikte apparaten worden aangeduid met een pictogram of symbool bij de verschillende ingangen van de locaties en faciliteiten.

Receptie

Bij de receptie van onze gebouwen leggen we van bezoekers de voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, kenteken, aankomst- en vertrektijd, te bezoeken persoon, handtekening en datum van het bezoek vast.

Werknemers of aannemers van bedrijven die toegang hebben tot onze locaties om hun werk uit te voeren

We verzamelen ook persoonsgegevens van de werknemers of aannemers van bedrijven die op onze locaties werken: voornaam en achternaam, bedrijf waarvoor de persoon werkt, functie, telefoonnummer, afdeling of locatie waar de persoon toegang heeft.

Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • Om aan contractuele verplichtingen met onze dienstverleners en aannemers te voldoen;
 • Om ervoor te zorgen dat we onze wettelijke verplichtingen nakomen (bijv. wettelijke verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid, of bijv. het ingrijpen bij arbeidsongevallen of ongelukken van derden op locaties of faciliteiten, dergelijke ongevallen beheren en onderzoeken, dergelijke ongevallen melden bij verzekeringsmaatschappijen en andere relevante derde partijen) jegens ons personeel, aannemers, dienstverleners en bezoekers die onze locaties en faciliteiten bezoeken;
 • Om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen om de veiligheid van onze locaties en faciliteiten te waarborgen en om het productieproces op onze machines te regelen.

Specifieke veiligheidsmaatregelen

De beelden die worden opgenomen en opgeslagen zijn beveiligd tegen manipulatie en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Slechts een zeer beperkt aantal personen heeft toegang tot die beelden.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de bovengenoemde doeleinden. Beelden die met videobewaking en andere opnameapparatuur worden vastgelegd, worden maximaal 4 weken bewaard, tenzij we ze langer moeten bewaren (bijv. als de opgenomen beelden potentiële criminele activiteiten of incidenten bevatten).

Als u belt of wordt gebeld door onze klantenservice (Order Intake & Dispatch Service) - geluidsopnamen

Telefoongespreken naar en door de klantenservice (dat wil zeggen de Order Intake & Dispatch Service) worden vastgelegd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving voor het documenteren van commerciële transacties (d.w.z. het opnemen, bewaken en verifiëren van uw bestellingen en leveringen evenals bestellingen die wij plaatsen bij onze leveranciers en aannemers voor pomp- en vrachtwagengerelateerde diensten) en voor het trainen en verbeteren van de kwaliteit van onze klantenservice.

Details van opgenomen telefoongesprekken en vastgelegde e-mails van de Order Intake & Dispatch Service:

Business Bestellingen via telefoon Bestellingen via e-mail

Voor België

CBR Aggregates activity (Sagrex)

+32 2 679 99 50

+32 2 679 99 53
orders@sagrex.be

Voor Nederland

Sagrex

+31 73 206 60 70 bestellingen@sagrex.nl

 

Soorten persoonsgegevens die we verzamelen

Tijdens de gesprekken verzamelen we de volgende informatie:

 • over onze klanten: voor- en achternaam, mobiel of vast telefoonnummer, kantooradres, contactpersoon, naam werkgever, btw-nummer, productkeuze, plaats en tijdstip van aflevering.
 • over onze leveranciers en aannemers: voor- en achternaam, mobiel of vast telefoonnummer, kantooradres, contactpersoon, naam werkgever, btw-nummer.

We registreren geen persoonsgegevens die niet nodig zijn voor het verwerken en beheren van bestellingen en leveringen van onze klanten of voor het verwerken en beheren van bestellingen die zijn geplaatst bij onze leveranciers of aannemers voor pomp- en vrachtwagengerelateerde diensten. We registreren geen gevoelige persoonsgegevens of kritieke persoonsgegevens, zoals financiële gegevens. 

Bronnen van de persoonsgegevens die we verzamelen

De persoonsgegevens met betrekking tot bestellingen en leveringen worden direct van u verzameld tijdens de gesprekken met de klantenservice.

Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens

Wij registreren telefoongesprekken van (uitgaande gesprekken) of naar (inkomende gesprekken) onze Order Intake & Dispatch Service in overeenstemming met toepasselijke wetgeving:

 • om onze commerciële transacties met onze klanten, leveranciers en aannemers vast te leggen; en
 • voor het trainen van onze klantenservicemedewerkers en het verbeteren van de kwaliteit van de klantenservice.

Bij inkomende gesprekken naar onze Order Intake & Dispatch Service worden aan het begin van een gesprek een kenmerkende piep en informatieboodschap afgespeeld om de bellers te informeren over de opname, de doeleinden ervan en hoe zij deze privacyverklaring kunnen raadplegen. Een klant, leverancier of aannemer kan ook via e-mail contact opnemen met onze Order Intake & Dispatch Service (zie bovenstaande tabel).

Specifieke veiligheidsmaatregelen

De opgenomen gesprekken zijn alleen toegankelijk op een ‘need-to-know’-basis en voor i) het vastleggen en verwerken van bestellingen en leveringen, evenals het beheren van de rekeningen bij onze klanten, leveranciers en aannemers; en ii) het trainen van onze klantenservicemedewerkers en het verbeteren van de kwaliteit van de klantenservice. De servers bevinden zich in de Europese Economische Ruimte en de toegang tot de opnames wordt bewaakt middels een beveiligingslogboek.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Voor het vastleggen van handelstransacties worden gesprekken bewaard zolang commerciële transacties kunnen worden aangevochten voor de rechtbank (d.w.z. 5 jaar voor contractuele aansprakelijkheid bepaald door het Burgerlijk Wetboek), tenzij het vereist of toegestaan is om deze langer te bewaren (bijv. in geval van een juridische procedure of onderzoek).

Gespreksopnamen worden na 1 maand na de opname daarvan niet langer gebruikt voor trainingsdoeleinden.

Als u een van onze websites bezoekt

Wanneer u een van onze websites bezoekt, enci.nl; mebin.nl; sagrex.nl; heidelbergcement.nl (“websites”), kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen in twee categorieën vallen: i) persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt; en ii) persoonlijke informatie die is verzameld met geautomatiseerde methoden, zoals cookies.

Persoonlijke informatie die u vrijwillig verstrekt wanneer u een van onze websites bezoekt

We verzamelen en bewaren automatisch informatie die door uw browser wordt verzonden in zijn serverlogbestanden. Dit zijn onder andere:

 • browsertype/versie
 • besturingssysteem
 • verwijzende URL (de website waar u vandaan kwam)
 • hostnaam van de computer die de website bezoekt (IP-adres)
 • tijdstip van het serververzoek

We kunnen deze gegevens niet herleiden naar specifieke personen. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. Bovendien worden de gegevens na statistische analyse vernietigd. Aanvullende persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet verzameld, tenzij deze gegevens door u worden verstrekt, bijvoorbeeld als onderdeel van een aanmelding, enquête, wedstrijd, uitvoering van een overeenkomst of verzoek om informatie.

Persoonlijke informatie verzameld met geautomatiseerde methoden zoals cookies

Een aantal van de webpagina’s gebruikt zogenaamde cookies. Deze hebben tot doel onze aanwezigheid op het internet gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. De meeste cookies die we gebruiken zijn ‘sessiecookies’. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch vernietigd. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Als u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw browser dienovereenkomstig aanpassen.

Lees er meer over in ons cookiebeleid.

Als u een van onze applicaties gebruikt

Wij verzamelen persoonlijke informatie over u wanneer u onze Track & Trace-toepassing gebruikt.

Het doel van onze Track & Trace-toepassing is om onze klanten in staat te stellen hun bestellingen en leveringen te controleren.

Soorten persoonsgegevens die we verzamelen

Om onze Track & Trace-toepassing te kunnen gebruiken, moeten we de volgende persoonlijke gegevens over u verzamelen: uw voor- en achternaam, mobiel telefoonnummer, e-mailadres en de naam van het bedrijf waarvoor u werkt.

Bronnen van de persoonsgegevens die we verzamelen

Deze informatie verstrekt u zelf wanneer u zich aanmeldt bij de applicatie, of komt van de klantenservice wanneer u uw accountmanager vraagt een account voor u aan te maken.

Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens

We verzamelen deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om een account aan te maken voor een gebruiker die zich wil aanmelden bij onze Track & Trace-toepassing om bestellingen en leveringen te volgen; en
 • Om de account van de gebruiker te verifiëren als die van een van onze klanten is.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden bewaard zolang de gebruiker de applicatie actief gebruikt. De klantgegevens worden bijgewerkt wanneer u wijzigingen doorgeeft aan uw accountmanager of contactpersoon van sales.

Hoe kunnen we uw persoonsgegevens delen?

Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met deze privacyverklaring, kunnen wij uw persoonlijke gegevens als volgt delen:

 • binnen de HeidelbergCement Groep of andere gelieerde ondernemingen, voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze privacyverklaring. We nemen voorzorgsmaatregelen om de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot alleen die personeelsleden die een legitiem zakelijk belang hebben bij toegang tot de gegevens, in overeenstemming met de privacyverklaring.
 • met externe dienstverleners, om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, zoals de verwerking van betalingen of facturen, IT-diensten, webhosting, orderafhandeling, infrastructuur, beveiliging, auditdiensten en andere diensten.
 • met een bevoegde wethandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij, zoals maar niet beperkt tot de politie,  belastingdiensten, sociale zekerheidsautoriteiten, wanneer een dergelijke overdracht noodzakelijk is (i) krachtens toepasselijke wet- of regelgeving; (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen; (iii) om uw vitale belangen of die van een ander individu te behartigen; of (iv) op basis van een gerechtelijk bevel.
 • met onze accountants, adviseurs, wettelijke vertegenwoordigers en soortgelijke vertegenwoordigers, in verband met adviesdiensten die zij ons voor legitieme doeleinden leveren en in overeenstemming met de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring.
 • in het geval dat wij, of een deel van onze activa, worden overgenomen, kunnen wij alle soorten persoonsgegevens delen met het overnemende bedrijf.
Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen en de kwaliteit ervan te handhaven. We verbeteren deze bescherming continu in overeenstemming met technische ontwikkelingen. We gebruiken een reeks fysieke, elektronische en administratieve maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn.

Internationale gegevensoverdracht

Wij dragen uw persoonsgegevens niet over aan derden buiten de EER (Europese Economische Ruimte) anders dan binnen de HeidelbergCement Groep of aan andere gelieerde ondernemingen (zie hierboven onder Hoe kunnen we uw persoonsgegevens delen?), behalve in de volgende gevallen: 

 • U hebt expliciet ingestemd met de overdracht;
 • De overdracht is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, of voor de uitvoering van op uw verzoek genomen precontractuele maatregelen;
 • De overdracht is noodzakelijk voor het in uw belang is sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen ons en een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon;
 • De overdracht is noodzakelijk wegens gewichtige redenen van algemeen belang;
 • De overdracht is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • De overdracht is noodzakelijk voor de bescherming van uw vitale belangen of die van andere personen, indien de betrokkene lichamelijk of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven;
 • Bij gebruik van standaard EU-modelclausules; of
 • De overdracht is geautoriseerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U hebt een aantal rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

 • U hebt het recht geïnformeerd te worden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit is het doel van deze privacyverklaring.
 • U hebt het recht op toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens en vragen om de gegevens te laten corrigeren of bijwerken.
 • U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking ervan of deze te beperken, of deze te laten overdragen.
 • U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u  rechtsgevolgen zijn verbonden of dat anderszins aanzienlijke gevolgen heeft.
 • U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken om u (als potentiële klant of zakelijke lead) bepaalde marketinginformatie over onze diensten of goederen te sturen.

De bovenstaande rechten kunnen onderworpen zijn aan enkele wettelijke voorwaarden. Om een van uw bovenstaande rechten uit te oefenen, of als u vragen hebt over deze privacyverklaring, schrijft u ons op dit e-mailadres: DPC-Bene@heidelbergcement.com.

We zullen alle redelijke stappen ondernemen om te reageren op uw verzoek, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer u een van de bovenstaande rechten uitoefent, vragen wij u om ons een kopie van een geldig identiteitsbewijs te verstrekken (bijv. uw identiteitskaart) om uw identiteit te verifiëren.

U kunt de bovenstaande contactgegevens ook gebruiken als u zich zorgen maakt of een klacht bij ons wilt indienen met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in uw rechtsgebied.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Om u te laten weten wanneer we deze privacyverklaring wijzigen, zullen we de revisiedatum, bovenaan de pagina, wijzigen. De nieuwe aangepaste of gewijzigde privacyverklaring is van toepassing vanaf de revisiedatum. Daarom raden we u aan om deze privacyverklaring regelmatig door te lezen, om te worden geïnformeerd over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

Link naar andere websites

Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en worden beheerd door andere entiteiten van de HeidelbergCement Groep of door derden. Deze worden niet door ons beheerd of aangeboden. Dergelijke websites, evenals andere websites die mogelijk zijn gekoppeld aan onze websites, vallen niet onder deze privacyverklaring. Ze hebben hun eigen privacyverklaring. We raden bezoekers daarom aan om dergelijke privacyverklaringen op elk van deze andere websites door te lezen voordat ze persoonlijke gegevens verschaffen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze andere websites en respectieve privacypraktijken van websites van derden en uw gebruik van dergelijke websites is op eigen risico.​

Met wie kunt u contact opnemen?

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt, neem dan contact met ons op via DPC-Bene@heidelbergcement.com.​

Downloads