Rivierzand en -grind

Grind is een granulair afzettingsgesteente.
Riviergrind wordt door Sagrex gewonnen in het Maasgebied. 

Productiecentra